Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over Permanente Ontwikkeling.

Veelgestelde vragen over PO

Waarom Permanente Ontwikkeling?

Tennis ontwikkelt door, verenigingen ontwikkelen door en de maatschappij ontwikkelt ook door. Voor meerdere beroepsgroepen en sportbonden is het reeds volkomen vanzelfsprekend dat zij zich doorontwikkelen. De KNLTB gaat mee. Naast dat het erg goed en leuk is om je door te ontwikkelen, hebben verenigingen en hun leden recht op de best mogelijke begeleiding van tennisleraren.

Hoeveel PO –punten moet ik halen zodat ik mijn licentie kan verlengen?

Per twee jaar moeten er 24 PO-punten worden behaald als voorwaarde voor het verlengen van de licentie. 

Wat zijn de consequenties als ik niet voldoe aan de PO-verplichting (minder dan 24 punten gehaald in twee jaar) en toch les wil geven?

In de statuten heeft altijd al gestaan dat KNLTB verenigingen alleen mogen werken met tennisleraren met een geldig licentie. Indien een club zich niet niet aan houdt volgen er verschillende stappen. Te beginnen met een waarschuwing en in het uiterste geval royering. Uiteraard hoopt de KNLTB dat het nooit zo ver zal komen.

Op welke manier kan ik PO-punten halen?

Er zijn 4 manieren waarop PO-punten gehaald kunnen worden

  1. Het volgen van bijscholingen aangeboden door de KNLTB of externen
  2. Het geven van geaccrediteerde bijscholingen
  3. Het houden en volgen van een intervisie bijeenkomst
  4. Het volgen van bijscholingen buiten het aanbod van de KNLTB

Let wel op dat bijscholingen onder 3 en 4 wel geaccrediteerd en goedgekeurd moeten worden door de KNLTB. Het overzicht van de bijscholingen aangeboden door KNLTB en externen vind je hier. Wil je een cursus volgen die niet in het overzicht staat of intervisiebijeenkomst houden? Lees dan goed de voorwaarden door en vul vooraf het accreditatieformulier in, meer informatie vind je hier.

Wat als ik meer dan 24 punten heb behaald in twee jaar?

Deze PO-punten kun je dan meenemen naar de volgende licentieperiode. Heb je bijvoorbeeld al 22 PO-punten en je haalt er nog 4 bij, dan word je licentie verlengd en neem je 2 PO-punten mee naar de volgende periode.

Waar kan ik zien welke bijscholingen ik kan volgen?

Het aanbod vind je in de cursuszoeker. Daarnaast stuurt de KNLTB nieuwsbrieven en direct mailings naar tennisleraren met een geldige licentie. Mocht je deze niet ontvangen, controleer dan of jouw licentie nog geldig is en/of het juiste e-mailadres bij ons bekend is.

Ik geef slechts een paar uurtjes in de week les. Moet ik dan hetzelfde aantal PO-punten halen als een fulltime leraar?

Ja, dezelfde norm geldt voor iedereen. Het gaat om kwaliteitsbewaking en de kwaliteit van leraren dient op peil te blijven, onafhankelijk van het aantal uur dat je lesgeeft. Het is voor een parttime tennisleraar net zo van belang dat hij op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. Voor de leden van een vereniging dient er geen kwaliteitsverschil te zijn of zij les hebben van een fulltime- of parttime leraar.

Hoe kan ik bepalen op welke gebieden ik mij moet bijscholen?

De KNLTB kan in een of meerdere jaren bepaalde PO onderwerpen verplicht stellen voor alle- of een deel van de leraren. Deze zullen in het overzicht van bijscholingen worden weergegeven. Mocht er een verplichte PO cursus zijn dan ontvang je hier automatisch bericht over. Je dient in dat geval het onderwerp binnen de vastgestelde termijn te volgen.

Je kunt ook samen met de vereniging bepalen welke cursussen je gaat volgen. De KNLTB heeft als hulpmiddel voor het bepalen van de bijscholingsbehoefte het instrument 360° feedback ontwikkeld.  De vereniging en de trainer kunnen hier samen gebruikt van maken om op een goede en zinvolle manier een ontwikkelgesprek te hebben. Daaruit komen dan gebieden uit waar de trainer zich kan door ontwikkelen. Tijdens 360° feedback inventariseert de vereniging de sterke- en verbeterpunten van de leraar en vindt een ontwikkelgesprek plaats. Op basis van dit gesprek kiest de leraar op welke gebieden hij zich zal door ontwikkelen. Dit zijn niet alleen gebieden waar de leraar interesse in heeft, maar ook wat passend is bij de vereniging waar hij werkzaam is.

NB: Het gebruik van 360° feedback heeft geen invloed op het aantal PO punten. De tool is wel een uitstekende houvast voor het ontwikkelgesprek en een handig hulpmiddel om de ontwikkeldoelen te bepalen. 

Mijn licentie is enige tijd geleden verlopen. Kan ik als leraar direct een nieuwe licentie aanvragen, of gelden dan aanvullende verplichtingen?

Je kunt een nieuwe licentie aanvragen, maar ontvangt deze pas als je aantoont dat je aan voldoende PO-activiteiten hebt deelgenomen. 

Wat is mijn tennislerarendiploma waard als ik geen geldige licentie heb?

Je diploma blijft altijd geldig. Ook als je niet genoeg PO punten hebt om je licentie te verlengen. Het kan voorkomen dat je door omstandigheden tijdelijk geen les geeft en daardoor geen bijscholingscursussen volgt. Je zal nooit je hele tennisleraar opleiding opnieuw hoeven te doen. Zodra je weer les gaat geven is het wel van belang dat je contact opneemt met de KNLTB omtrent de licentie en wat ervoor nodig is om deze weer te activeren. Elke tennisvereniging heeft in de statuten staan dat zij alleen gebruik mogen maken van een tennisleraar met een geldige licentie. 

Waar kan ik als tennisleraar of verenigingsbestuurder zien welke tennisleraren een geldige licentie hebben?

Als tennisleraar of verenigingsbestuurder kun je het licentieregister raadplegen in de Tennisleraren Community of de Verenigingscommunity. Je vindt deze in de bibliotheek onder tennislerarenregister.
In het register staan alleen de namen van tennisleraren die op dat moment een geldige licentie hebben. Als de tennisleraar die je zoekt er niet bij staat zijn er verschillende opties:

  1. de persoon heeft geen opleiding gevolgd, geen diploma en dus geen geldige licentie;
  2. de persoon is nog in opleiding en heeft geen S-licentie aangevraagd;
  3. de persoon heeft wel een diploma, maar geen geldige licentie (meerdere redenen mogelijk: nog niet aangevraagd, vergeten te verlengen, licentie is ingetrokken).
Door bijzondere omstandigheden heb ik in enig jaar te weinig PO-punten behaald. Kan ik ontheffing voor PO aanvragen?

In geval van bijzondere omstandigheden (zoals langdurige ziekte) kan een gemotiveerd verzoek tot (gedeeltelijke) ontheffing van de PO-verplichting worden ingediend bij afdeling Tennisleraren. Dit zal schriftelijk en voorzien van eventuele bewijsstukken moeten worden verstuurd naar KNLTB, Afdeling Tennisleraren, Postbus 8021 1100 LA Amstelveen. De KNLTB beoordeelt het verzoek en neemt binnen zes weken een besluit daarover. 

Wat is het verschil tussen een diploma en licentie?

Een diploma is een bewijs dat je de opleiding succesvol hebt afgerond. Een licentie voor tennisleraren geeft aan dat je les mag geven. Op 1 januari 2016 is het systeem van Permanente ontwikkeling ingevoerd. Vanaf deze datum is bijscholing een voorwaarde voor het verlengen van de licentie. Bij te weinig PO-punten voor verlenging betekent dit niet dat je ook jouw diploma kwijt bent.

Je kunt door bijscholingen te volgen de licentie alsnog verlengen vanaf de datum dat deze afliep, je hoeft niet de opleiding opnieuw te volgen. Het is de taak en verantwoordelijkheid van iedere KNLTB-vereniging om een tennisleraar in dienst te hebben met een geldige licentie.

Wat zijn de consequenties voor verenigingen die werken met een leraar zonder licentie?

In de statuten heeft altijd al gestaan dat KNLTB verenigingen alleen mogen werken met tennisleraren met een geldig licentie. Houdt een club zich hier niet aan, dan volgen er verschillende stappen. Te beginnen met een waarschuwing en in het uiterste geval royering. Uiteraard hoopt de KNLTB dat het nooit zo ver zal komen.

Mag de KNLTB de regels omtrent het verkrijgen van een licentie veranderen?

Tientallen jaren konden tennisleraren om de twee jaar een licentie verkrijgen tegen betaling van een klein bedrag. Sinds 1 januari 2016 is daar verandering in gekomen en moeten tennisleraren 24 PO punten in de licentieperiode (twee jaar) halen om hun licentie (opnieuw) aan te kunnen vragen. De KNLTB heeft altijd de mogelijkheid gehad om voorwaarden te stellen aan de afgifte en verlenging van de licentie.

Hoe zijn de kosten voor de cursussen opgebouwd?

De KNLTB wil graag dat de tennisleraren zich bijscholen en biedt daarom zowel zelf als via externe aanbieders cursussen aan. Dit maakt het aanbod gevarieerd. Vanuit de KNLTB proberen wij de cursussen kostendekkend aan te bieden, de KNLTB hoeft dus geen winst te maken. De externe partijen hebben vaak wel een winstoogmerk omdat dit hun werk en ze ermee de kost verdienen. Daardoor kan het voorkomen dat deze cursussen prijziger zijn. Het is voor de tennisleraar goed om na te vragen bij de werkgever of deze bereid is om mee te investeren aan de ontwikkeling van de tennisleraar. 

Ik werk als tennisleraar maar niet voor een tennisvereniging, geldt PO dan ook voor mij?

Elke tennisleraar die zijn licentie wil verlengen zal zich moeten (willen) doorontwikkelen d.m.v. PO punten, ongeacht zijn werksituatie of werkplek. Werk je als tennisleraar in het buitenland of heb je op geen enkele wijze iets met een KNLTB tennisvereniging te maken dan wel afgesproken, dan heb je formeel gezien geen KNLTB licentie nodig. Gezien de veelvuldige wisseling van tennisleraren in het werkveld is het uiteraard wel raadzaam je licentie actueel te houden om niet in de problemen te komen wanneer je wel bij een KNLTB vereniging wilt gaan werken. Die vormen immers de grootste markt als het gaat om leerlingen. Een geldige licentie voorkomt dan voor alle partijen teleurstellingen. 

Waar kan ik mijn PO punten/gevolgde cursussen vinden?

Alle informatie met betrekking tot de licentie, het aantal PO-punten en de gevolgde cursussen zijn allemaal online te vinden in de Tennisleraren Community. Hier kun je je ook inschrijven voor de verschillende cursussen. Binnenkort is dit ook beschikbaar in de nieuwe Tennisleraren app.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.