Dunlop rolstoeltennis

Sportakkoord

In het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is meer aandacht gevraagd voor de betekenis van sport voor Nederland. Sporten is gezond, biedt plezier, trots en saamhorigheid en dus heeft sport een grote maatschappelijke betekenis. Zo veel mogelijk mensen moeten aan sport kunnen doen. Juist daarom wil dit kabinet zich inzetten om sport in Nederland financieel en organisatorisch te versterken, en wel met het Sportakkoord: een akkoord waarin afspraken zijn vastgelegd om de Nederlandse sport toekomstbestendig en voor iedereen toegankelijk te maken. Door samen met NOC*NSF, bonden, de landelijke en lokale overheden en een groot aantal andere organisaties de handen ineen te slaan, moet een samenwerking ontstaan waarin alle partijen hun steentje bijdragen aan het doel

De belangrijkste elementen van het Sportakkoord zijn:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

Het vormgeven van lokale sportakkoorden is een belangrijke stap in het gehele proces van het Nationaal Sportakkoord. Want op lokaal niveau moet het gebeuren, daar moeten betere samenwerking, onderlinge afspraken en een doelgerichte werkwijze uiteindelijk leiden tot aantrekkelijk sportaanbod voor zoveel mogelijk mensen. Hiervoor zijn er in veel gemeenten sportformateurs aangesteld. Deze persoon zal het proces begeleiden van het voornemen om samen te werken, naar het feitelijk sluiten van een lokaal Sportakkoord.

Ben jij benieuwd hoe het traject daarna verder verloopt en welke rol je moet jouw vereniging kan hebben? Of wil je gewoon meer lezen over het Nationaal Sportakkoord? Kijk dan op https://www.allesoversport.nl/sportakkoord . En informeer vooral bij jouw gemeente wat de status van het Sportakkoord is.