Inschrijfronde voor nieuwe gecertificeerde tennisscholen geopend

In 2016 zette de KNLTB een belangrijke stap in de ontwikkeling van jonge talentvolle tennissers. Er werden nauwe samenwerkingen opgezet met in totaal 26 gecertificeerde tennisscholen, die onder regie van de KNLTB en samen met elkaar de opleidingen van de talenten gingen verzorgen. Vanaf 8 januari 2018 start een nieuwe selectieronde waarbij tennisscholen zich kunnen aanmelden om uiteindelijk aan te sluiten bij het netwerk.

Het huidige netwerk van gecertificeerde tennisscholen bestaat uit zes tennisscholen voor talenten in zowel de basis- als de middelbare-school-leeftijd (t/m 18 jaar). Twintig tennisscholen nemen de scouting en eerste opleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening. De gecertificeerde tennisscholen doorliepen met succes de selectieprocedure (i.s.m. onafhankelijk adviesbureau NMC Bright) en leidden de tennissers op volgens het principe van het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT), gevat in het boek ‘Route Naar de Top’.

Voordelen

Behalve dat elke gecertificeerde tennisschool een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de tennisopleiding in Nederland, biedt een partnership meer voordelen. Zo krijgen de gecertificeerde tennisscholen onder meer de beschikking over de kennis en kunde van ex-topspelers, topcoaches, de medische staf, conditietrainers en andere specialisten van de KNLTB, kunnen ze gebruikmaken van het nieuwe speler-volgsysteem KNLTB TennisLife, verhoogt certificering de aantrekkingskracht van tennisscholen op topjeugd en professionele spelers in de regio en komen toptalenten van gecertificeerde partners in aanmerking voor financiële ondersteuning van de KNLTB.

Op deze manier kunnen onderbouw-tennisscholen onder coördinatie van een bovenbouw-tennisschool in de regio een belangrijke rol spelen in de missie van de bond om Nederland als tennisland naar een hoger niveau te tillen. Ook houden de trainers van de gecertificeerde tennisscholen samen met de KNLTB regelmatig interessante kennissessies, wordt er intensief samengewerkt met andere tennisscholen en worden er KNLTB Talentendagen georganiseerd, waardoor scholen een goed beeld krijgen van het aanwezige talent binnen de regio en deze spelers (eventueel in samenwerking met de vereniging) voorzien kunnen worden van een passend trainings- en wedstrijdaanbod.

Aanmelden

Voor zowel de boven- als de onderbouwtennisscholen start er vanaf vandaag een nieuwe selectieronde. Scholen die interesse hebben om gecertificeerd te worden, voldoen aan de selectiecriteria en de samenwerking willen aangaan met de bond en andere opleidingslocaties, kunnen hun belangstelling kenbaar maken via Centrecourt.nl. Hier vind je ook meer informatie. Inschrijven als onderbouw-tennisschool kan tot 1 februari 2018. Voor certificering als bovenbouw-tennisschool staat de inschrijving open tot en met 21 januari 2018. Voor de tennisscholen die het traject met succes doorlopen, start per 1 september 2018 de samenwerking voor tenminste één jaar.