Juridische dienstverlening voor verenigingen

De KNLTB helpt verenigingen bij juridische vraagstukken.

Onze juridische dienstverlening richt zich op de volgende vijf (rechts)gebieden:

 1. De vereniging en haar personeel (arbeidsrecht)
 2. De vereniging en haar accommodatie (huurrecht, zakenrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, bouwrecht, bijzonder bestuursrecht (drank-en horecawet, warenwet, legionella)
 3. De vereniging en haar interne organisatie (verenigingsrecht, privacywetgeving)
 4. De vereniging en haar contracten (verbintenissenrecht)
 5. De vereniging en haar aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht)

Eerste lijns ondersteuning (gratis dienstverlening)

Basisinformatie

De KNLTB beschikt over een ruime hoeveelheid basisinformatie waarmee je kort en bondig wordt geïnformeerd over een groot aantal juridische onderwerpen. Over de volgende onderwerpen is basisinformatie beschikbaar:

 • Aansprakelijkheid
 • ARBO
 • Drank- en horecawetgeving
 • Gedwongen verhuizing
 • Hygiënecode
 • Lichthinder
 • Milieuvoorschriften
 • Muziekgebruik in kantine
 • Privatisering
 • Procedures tegen de overheid (bezwaar en beroep)
 • Bescherming persoonsgegevens (privacy)
 • Arbeidsverhouding vereniging-tennisleraar
 • Verpachten kantine
 • Verzekeringen 
 • Modelcontracten

Zeker voor juridische zaken geldt: ‘beter voorkomen dan genezen’. De KNLTB biedt je een aantal modelovereenkomsten, waarmee bepaalde rechtsverhoudingen goed worden geregeld zodat achteraf minder problemen kunnen ontstaan. De volgende modelovereenkomsten zijn beschikbaar:

 • Arbeidsovereenkomst tennisleraar (bepaalde en onbepaalde tijd)
 • Overeenkomst van opdracht tennisschool
 • Huurovereenkomst tennisbaan (t.b.v. tennisschool of tennisleraar)
 • Arbeidsovereenkomst groundsman (bepaalde en onbepaalde tijd)
 • Sponsorovereenkomst 
 • Pachtovereenkomst

Advies

Schriftelijk advies per e-mail

Al je juridische vragen kan je mailen naar: juridischezaken@knltb.nl.

Beoordeling contracten op basis van modellen KNLTB

Wanneer je gebruikmaakt van één van de modelcontracten van de KNLTB, dan kan je jouw concept altijd nog even ter beoordeling voorleggen.

Beoordelen contracten (niet op basis van model KNLTB)

Wanneer je een door jou of de wederpartij opgesteld contract wilt laten beoordelen, dan kan je dit aan ons voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een privatiseringsovereenkomst, erfpacht, recht van opstal, arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst. Wij geven aan welke zaken nog of beter anders te regelen zijn.

Schriftelijk advies omtrent rechtspositie na bestudering dossier

Het kan zijn dat jouw vereniging verwikkeld is geraakt in een juridische kwestie en dat je inzicht wilt hebben in de rechtspositie. Dit kan uiteraard gaan om alle hierboven aangegeven rechtsgebieden. Wij bestuderen het dossier en geven je vervolgens schriftelijk advies.

Opstellen brieven, bezwaar- of beroepschriften

Je kunt bij ons terecht voor het opstellen van brieven of bezwaarschriften. Veelal is dit een vervolg op een schriftelijk advies omtrent jouw rechtspositie na bestudering van een dossier.

Fiscale en financiële vragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen

Wij adviseren verenigingen om hiervoor zelf een fiscalist in te schakelen of contact op te nemen met de belastingdienst.

Tweedelijns ondersteuning (betaalde dienstverlening)

Voeren van procedures

In samenwerking met ons netwerk van advocatenkantoren kunnen wij je bijstaan bij gerechtelijke procedures. De kosten hiervan bedragen € 150,- per uur (exclusief BTW en reiskosten).Arbeidsverhouding tussen de vereniging en de tennisleraar

Het overgrote deel van de werkzaamheden binnen een vereniging wordt gedaan door vrijwilligers. De tennisleraar vormt hierop al sinds jaar en dag een uitzondering. In de regel verdient de tennisleraar met het geven van de tennislessen op de vereniging zijn dagelijkse boterham. Onze ervaring is dat bij het aangaan van een relatie met een trainer niet altijd voldoende wordt stilgestaan bij de juridische consequenties. Dit kan in sommige gevallen voor de vereniging ongewilde en vervelende gevolgen hebben.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.