Incasso

De KNLTB ondersteunt de aangesloten tennisverenigingen bij het innen van achterstallige contributie. Hiervoor wordt samengewerkt met een van de grootste specialisten op het gebied van credit management, Intrum Justitia.

Door de overeenkomst met Intrum Justitia kunnen verenigingen profiteren van de volgende voordelen:

  • Gratis tips, voorbeeldbrieven etc. (zie onderstaand);
  • Geen dossierkosten (€ 120,- per vereniging);
  • Behandeling van een onbeperkt aantal incasso opdrachten.

Tips voor het vorderen van incasso's

  1. Zorg er voor dat de eerste herinnering zo snel mogelijk na de vervaldatum (tussen de 15e en 20e van de maand) wordt verstuurd;
  2. Zorg er voor dat deze herinnering vriendelijk maar toch zakelijk aandringt op een snelle betaling. En probeer ook te wijzen op de verantwoordelijkheid als lid;
  3. Neem na twee tot drie weken telefonisch of persoonlijke contact op. Als het aantal niet-betalende leden te groot is, bijvoorbeeld meer dan twintig, stuur dan weer rond de 15e en 20e van de maand een tweede aanmaning die wat zakelijker van aard is;
  4. Als je telefonisch contact hebt, probeer er achter te komen wanneer wel betaling plaatsvindt. De kans is aanwezig dat je diverse excuses hoort;
  5. Als er dan nog geen betaling heeft plaatsgevonden, stuur dan twee tot drie weken daarna nogmaals een brief waarin je aangeeft de vordering te zullen overdragen aan een incassobureau. Je kan natuurlijk, afhankelijk van de situatie, te allen tijde nog telefonisch contact zoeken;
  6. Is het dan nog niet gelukt, geef dan de vordering uit handen aan Intrum Justitia.

Indien je gebruik wil maken van de diensten van Intrum Justitia neemt dan direct contact op met deze organisatie via hun website.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.