Competitie Nieuwe Stijl

Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Daarmee mag je het met recht een groot succes noemen. Toch spelen zo’n 400.000 mensen nog geen competitie, en daar moet verandering in komen.

Tennissers die competitie spelen, blijven langer lid van de tennisvereniging. Competitie spelen biedt tennissers namelijk uitdaging, het spelen in teamverband zorgt voor aansluiting met andere leden, het biedt gezelligheid en het zorgt voor een sterke binding met de club. De KNLTB wil daarom het succes van de competitie graag uitbreiden en zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Het doel daarbij is om het huidige aantal competitiespelers te verdubbelen naar 400.000 in 2025 door de competitie aan te passen aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van deze tijd. 

Onderzoek

De KNLTB heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de redenen voor wel of niet competitie spelen. Hieruit is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan een meer compacte en beter planbare competitiedag. Om de competitie aantrekkelijker te maken voor deze groep heeft de KNLTB zijn leden gevraagd hun ideale competitievorm samen te stellen. Onafhankelijk adviesbureau Hypercube Business Innovation heeft de input van de leden getest op potentie. Dat heeft geleid tot nieuwe aanvullende competitievormen en een versoepeling van de regels. Die aanpassingen werden tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 voor het eerst in de praktijk gebracht.

De 8&9-competitie is voor mensen die op een laagdrempelige manier willen kennismaken met competitietennis en de Zomeravondcompetitie is voor iedereen één keer per week competitie spelen te weinig vindt of langer door wil gaan met competitie spelen. De nieuwe competitievormen konden direct op een behoorlijk deelnemersveld rekenen en evaluatie na de Voorjaarscompetitie leverde voornamelijk positieve reacties op.  Uit een enquête onder deelnemers bleek dat bij de 8&9-competitie meer dan de helft zeer tevreden was en bij de Zomeravondcompetitie gaf zelfs 75 procent de competitie minimaal een dikke voldoende. Bovendien zeiden bij beide competities meer dan 90 procent van de ondervraagden de competitievorm zeker te zullen aanbevelen bij anderen.

Klik hier voor een infographic met alle resultaten uit de Voorjaarscompetitie. 

Aanvullende competitievormen 

Wijziging telling Tenniskids Oranje

Naar aanleiding van een enquête onder ouders, trainers en de Functionaris Tenniskids wijzigt de telling van Tenniskids oranje vanaf 1 januari 2018. Er is voor gekozen om de telling meer tennis specifiek te maken en deze beter te laten aansluiten bij de telling in groen. In 2018 gaan de kinderen spelen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak). 

Versoepeling van de regels

Om verenigingen die problemen hebben met hun baancapaciteit tegemoet te komen, heeft de KNLTB naast de invoering van de nieuwe competitievormen ook het competitiereglement op een aantal punten versoepeld. 

  • Mogelijkheid tot gebruik indoorbanen
  • Dubbelopstelling na de singles bekend maken

Daarnaast wordt verkort spelen in alle dubbelspelen ingevoerd.

Ook de regels ten aanzien van dispensatie 2x spelen in de week en de invalregels zijn op een aantal punten gewijzigd:

  1. Voor een speler die vaker dan één keer per week competitie wil spelen voor zijn of haar vereniging, bijvoorbeeld vanwege een afwezige in een ander team, hoeft niet langer dispensatie te worden aangevraagd.
  2. Een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, heeft nog steeds dispensatie nodig om daarna weer lager te kunnen spelen. Het minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse, verruimd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde kan de VCL terugvinden in de wedstrijdbulletins.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.