Veranderingen in ICT-landschap KNLTB

De georganiseerde sport in Nederland is in verandering, en ook binnen de tennissport is deze ontwikkeling duidelijk zichtbaar. Tennissers stellen nieuwe eisen aan onze verenigingen en aan de KNLTB. Waar vroeger de vereniging centraal stond is nu de sporter zelf het middelpunt. En die vraagt om flexibiliteit, snelheid en een hoge mate van klantvriendelijkheid.

Om relevant te blijven voor onze leden moeten we samen met onze verenigingen mee in deze ontwikkeling. Daarom voert de KNLTB het komende jaar enkele noodzakelijke wijzigingen door op ICT gebied.

Het doel van de wijzigingen is te komen tot één grote tenniscommunity waarin alle verenigingen en leden met elkaar in verbinding staan. Een systeem dat voldoet aan de wensen en verwachtingen van onze leden. Van het digitaal afhangen of inschrijven voor toernooien tot het vinden van een tennismaatje en het invoeren van competitie-uitslagen op je mobiele telefoon.

Van ServIT naar TennisNet

Het huidige centrale administratiesysteem van de KNLTB ‘ServIT’, met daaraan gekoppeld ‘MijnKNLTB’ is ongeschikt om te functioneren binnen het beoogde nieuwe ICT landschap. Daarom heeft de KNLTB besloten ServIT te vervangen.

Binnen het nieuwe systeem, TennisNet, wordt gebruik gemaakt van verschillende standaard softwarepakketten zoals bijvoorbeeld het CRM pakket Salesforce of het toernooipakket Toernooi.nl (TTP) die met elkaar in verbinding staan en onderling data uitwisselen.

Koppeling softwareleveranciers

Het nieuwe IT landschap kent ook een belangrijk juridisch uitgangspunt: privacywetgeving. De markt vraagt dat we steeds meer willen met data, terwijl de regels op dit gebied strenger worden zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is voor iedereen belangrijk dat persoonsgegevens privé blijven en de KNLTB doet er alles aan om dit te waarborgen binnen het nieuwe IT landschap.

In het huidige IT landschap hebben verschillende softwareleveranciers een koppeling met het kernsysteem van de KNLTB waardoor zij toegang hebben tot de databank van de KNLTB. Al deze partijen bedienen verenigingen en spelers via eigen platforms, met hun eigen aandachtsgebieden (bv. afhangen, ledenadministratie, toernooipakketten), technische modules en verdienmodellen. Dit leidt tot een gefragmenteerd data landschap.

Om te bepalen welke leveranciers aangesloten kunnen worden op het nieuwe ICT landschap, zijn criteria opgesteld o.a. op gebied van kwaliteit, continuïteit, veiligheid en relevantie.

Inrichting TennisNet

Het nieuwe ICT landschap, TennisNet, wordt gevormd door drie hoofdonderdelen:

Tennis Clubs

Het onderdeel Tennis Clubs betreft de ledenadministraties van de verenigingen met aanvullende onderdelen zoals het KNLTB Afhangbord en de KNLTB.ClubApp. Deze gegevens ontvangt de KNLTB vanuit de ledenadministratiepakketten. Op dit moment werken meer dan 1300 verenigingen met KNLTB.Club. Het restant zit verdeeld over ongeveer tien ledenadministratiepakketten van andere leveranciers. Hiervan voldoet er slechts een aan de gestelde criteria. Naast KNLTB.Club, zal ook het ledenadministratiepakket van AllUnited (met zo’n 250 verenigingen) worden ondersteund in de nieuwe omgeving.

Tennis Racket

Het tweede onderdeel (Tennis Racket) heeft betrekking op competities en toernooien. Dit deel wordt voor de KNLTB gerealiseerd door Visual Reality (het bedrijf achter toernooi.nl) die op deze markt met het programma Tennis Toernooi Planner (TTP) al 90% van onze verenigingen bedient. Vanaf eind 2017 zullen andere toernooipakketten in de nieuwe omgeving daarom niet meer worden ondersteund. Zo ontstaat er voor tennissers één overzichtelijke kalender waar alle toernooien op staan.

Tennis Services

Het derde en laatste onderdeel, Tennis Services, behelst het interne CRM systeem van de KNLTB. Hiervoor maakt de KNLTB gebruik van het standaard pakket Salesforce, op dit gebied een van de beste ter wereld. Met dit systeem clubs en leden nog beter bediend worden.

KNLTB Afhangbord 2.0

Ook het KNLTB Afhangbord wordt gemoderniseerd. Het huidige KNLTB Afhangbord wordt dit jaar uit gefaseerd en vervangen door KNLTB Afhangbord 2.0. In de loop van dit jaar ontvangen clubs meer informatie over Afhangbord 2.0.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met de Accountmanager uit de regio van jouw club. Hij/zij helpt je graag verder.