Kennissessies en presentaties

Hieronder vind je de inhoud van de diverse Kennissessies die je tijdens het KNLTB Trainerscongres 2017 kunt bijwonen. Na afloop van het congres zullen de tijdens het congres gegeven presentaties op deze pagina te vinden zijn.

ActionType

Mensen, en dus ook sporters en coaches, verschillen zowel in cognitief, emotioneel als motorisch opzicht. Kijk maar eens naar de techniekverschillen die in de wereldtop worden waargenomen, waarvan niet gezegd kan worden dat de ene stijl beter of succesvoller is dan de andere. Het gaat er om wat bij de sporter past. Met de ActionType benadering leert de sportcoach het voorkeurshandelen van de speler te achterhalen en de betekenis daarvan te begrijpen. Er ontstaan inzichten in de praktische toepassing van individueel maatwerk op zowel het gebied van technische vorming, fysieke en mentale ondersteuning als communicatie. De kennissessie wordt gegeven door Yorick de Lange, Docent opleidingen Sport en bewegen, ActionType gecertificeerd en tenniscoach licentie C. Deze kennissessie is gericht op zowel toptennis als breedtetennis.

Talentontwikkeling

Het selecteren van jeugdspelers gebeurt niet alleen aan de top. Ook verenigingen hebben vaak een selectiebeleid. Waar selecteer je op als je uit een groep jeugdspelers die kinderen er uit wilt halen, die de grootste kans hebben om door te stromen? De kennissessie wordt gegeven door Kelvin Nieberg, Prestatie Manager KNLTB. Deze kennissessie is vooral gericht op toptennis, maar ook breedtetennis komt aan bod. 

Ace of Brace

Onderzoek wijst uit dat van alle sporten tennis een gezonde keuze is. Niet alleen vanwege de directe gevolgen voor de fysieke en geestelijke gezondheid, maar ook omdat je tennis je leven lang kunt beoefenen. Hoewel tennissen een veilige, gezonde sport is, is het niet uitgesloten dat tennissers ooit een blessure of aandoening oplopen. Sommige zijn heel onschuldig, maar andere zijn ernstiger en kunnen ervoor zorgen mensen stoppen met tennissen. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Tijdens deze kennissessie worden de meest voorkomende blessures benoemd en vooral hoe je deze voorkomt en snel geneest. Dat gaat verder dan alleen een goede warming up doen! De kennissessie wordt gegeven door Babette Pluim, Bondsarts van de KNLTB. Deze kennissessie is vooral gericht op breedtetennis.

Ledenwerving en -behoud

Net zoals de technische vaardigheden tussen leerlingen verschillen, verschillen ook de mentale factoren tussen leerlingen. Waarom zijn sommige leerlingen beter te motiveren dan anderen? Deze kennissessie behandelt de factoren die de motivatie van leerlingen beïnvloedt en verbetert. Er worden praktische voorbeelden gegeven hoe jij als leraar op en buiten de baan, de motivatie van leerlingen verhoogt. De kennissessie wordt gegeven door Honzik Pavel, Coördinator Tennisleraren. De sessie is gericht op zowel toptennis als breedtetennis.

Conditietraining op de vereniging

Tennisleraren worden in sommige gevallen gevraagd om ook conditietraining te geven. Hier is een tennisleraar echter slechts deels voor opgeleid. Welke doelen kan je stellen voor spelers en wat zijn de meest geschikte oefenvormen daarvoor? Wat zijn dan de belangrijkste aandachtspunten voor jou als tennisleraar, als je hiermee wilt werken? Vragen die tijdens de kennissessie worden beantwoord. Deze kennissessie wordt gegeven door Miguel Janssen, Bondsconditietrainer KNLTB. De sessie is gericht op breedtetennis.

Communicatie

Als trainer communiceer je altijd. Jouw omgeving neemt jou voortdurend waar en vormt op die manier een beeld van jou als professional. Komt het beeld dat jouw omgeving van jou heeft, overeen met wat je wilt afgeven? Wat kan jij doen, om professioneel over te komen en ook ‘jezelf’ te blijven? Welke vaardigheden en gedrag vallen daaronder? Deze kennissessie wordt gegeven door Ivo Spanjersberg, VSPN geaccrediteerd sportpsycholoog en co-auteur van Slagen, tips voor tennisouders. De sessie is gericht op breedtetennis.

KNLTB Forum

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid vragen te stellen aan de KNLTB binnen een aantal domeinen. De domeinen waarbinnen vragen kunnen worden ingediend, zijn:

  1. Ledenwerving en –behoud;
  2. Permanente Ontwikkeling;
  3. Structuur van onderbouw- en bovenbouw tennisscholen en verenigingen;
  4. Arbeidsrechtelijke positie van de leraar.

Degenen die zich inschrijven voor deze kennissessie ontvangen later meer informatie over het aanleveren van vragen. De vragen worden geclusterd en zoveel mogelijk ter plaatse beantwoord.

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.