Kennissessies en presentaties

Hieronder vind je de inhoud van de diverse Kennissessies die je tijdens het KNLTB Jaarcongres 2017 kunt bijwonen. Na afloop van het congres zullen de tijdens het congres gegeven presentaties op deze pagina te vinden zijn.

Tennis in de toekomst 

In deze kennissessie willen we graag onze visie en plannen hoe het tennislandschap zich de komende jaren ontwikkelt, met jullie delen. Hoe creëren we met z’n allen één tenniscommunity waar tennissers elkaar altijd en overal kunnen vinden? Welke rol spelen het nieuwe KNLTB Afhangbord en de KNLTB ClubApp daarin? Is iedereen lid van een tennisvereniging om daar te kunnen spelen? Met andere woorden, hoe ziet de toekomst van lidmaatschappen eruit? En hoe ziet de digitale toekomst van competities en toernooien eruit? Kortom, er gaat veel veranderen en daar nemen we jullie graag in mee.

Tennis op de lokale (politieke) agenda

Hoe zet je sport en je vereniging op de lokale (politieke) agenda en hoe onderhoudt je op de juiste wijze en de juiste momenten de contacten? Deze kennissessie gaat je helpen om effectief invloed uit te oefenen binnen de gemeente. We gaan in op de ontwikkeling van (sport)beleid binnen de gemeente, manieren om besluitvorming in de gemeente te beïnvloeden en de do’s en don’ts van de lobby.

Hoe betrek je nieuwe generaties bij je club?

 Tennis is een lifetime sport voor jong en oud. Alle generaties beleven plezier op de baan.Wat is het verschil tussen babyboomers en millennials? Begrip van dat verschil is de eerste (en belangrijkste) stap in het betrekken van jongere generaties bij je vereniging. Leer de verschillende generaties kennen en snap hoe je hier als vereniging op in kunt spelen in je vrijwilligersaanpak.

Competitie Nieuwe Stijl

In de Voorjaarscompetitie van 2017 is Competitie Nieuwe Stijl (CNS) geïmplementeerd met als doel het succes van de competitie uit te breiden en ervoor te zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Mensen die competitie spelen, blijven immers langer lid van de tennisvereniging. De wijzigingen hebben ertoe geleid dat er voor het eerst een stijging te zien is in het aantal teams. Wat waren de successen van CNS en welke wijzigingen zijn er voor 2018? Vragen waar tijdens de kennissessie antwoorden op worden gegeven.

De arbeidsrechtelijke positie van de tennisleraar

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht (met een tennisschool)? Wat zijn mogelijke consequenties van de keuze die wordt gemaakt? Wat zijn de arbeidsrechtelijke valkuilen en wat zijn de eisen die de Belastingdienst stelt? Leer in deze kennissessie hoe de arbeidsrelatie tussen het verenigingsbestuur en de tennisleraar zo goed mogelijk in een overeenkomst kan worden vastgelegd. 

De verenigingsleiders van de toekomst

 Dé kennissessie voor (jonge) ambitieuze bestuurders! Hoe realiseer je jouw ideeën? Hoe haal je het maximale uit je club? Leer meer over het besturen van een moderne sportvereniging, persoonlijke effectiviteit, leiderschap, omgaan met weerstand en welke rol jij kunt spelen in de toekomst van je tennisvereniging.

Een leven lang tennis

Onderzoek wijst uit dat tennis een zeer gezonde sportkeuze is. Tennis is een sport dat je je leven lang kunt beoefenen. De centrale vraag in deze kennissessie is ‘Hoe behouden we tennissers een leven lang voor deze prachtige en gezonde sport?’ Alle doelgroepen binnen het tennis en hoe je hen het beste kunt bedienen komen tijdens deze kennissessie aan bod. Verschillende verenigingen nemen je mee in de succesverhalen van hun club m.b.t. het behouden van leden.

Veranderende sport: besturen wordt anders?

 Er wordt veel geschreven en gezegd over de veranderingen in onze maatschappij. Maar welke veranderingen treden er nu echt op? En wat betekent dit voor onze verenigingen en de manier waarop we deze besturen? In deze kennissessie wordt je meegenomen in nieuwe manieren om verenigingen te besturen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.