Jaarprijzen 2018

Jaarprijzen 2018

Nomineer nu jouw club of vrijwilliger!

Lees meer

KNLTB Jaarprijzen

De KNLTB kent jaarlijks prijzen toe aan mensen die op een onderscheidende manier een positieve bijdrage leverden aan de tennissport in Nederland.

Zo zijn er prijzen voor de Vereniging van het Jaar en de Verenigingsvrijwilliger van het Jaar. De uitreiking van de twee prijzen vindt jaarlijks plaats tijdens het KNLTB Jaarcongres. De Zwarte Tulp voor de ‘Vereniging van het Jaar’ en de ‘Verenigingsvrijwilliger van het Jaar’ gaat naar een tennisclub en een vrijwilliger van een tennisvereniging die iets bijzonders hebben gedaan en daarmee een goed voorbeeld zijn voor anderen.

Heeft jouw vereniging het afgelopen jaar een bijzonder project opgezet? Bijvoorbeeld een fraai initiatief op maatschappelijk gebied of een succesvolle campagne voor ledenwerving en -behoud? Of ken jij een vrijwilliger die zich dag en nacht inzet voor de tennisvereniging? Draag hem of haar dan nu voor. Dit kan nog tot en met 8 november.

Nomineer 'Vrijwilliger van het Jaar 2017'
Nomineer 'Vereniging van het Jaar 2017'

Beoordeling

De jury, bestaande uit Algemeen Directeur Erik Poel, Directeur Dienstvereniging Robert Jan Schumacher en Bondsbestuursleden Dorien Everaars en Marcel Boots, beoordeelt de voordrachten en maakt een selectie van drie kanshebbers voor deze prestigieuze prijzen. De uitreiking van de twee KNLTB Jaarprijzen vindt plaats tijdens het KNLTB Jaarcongres op 16 december in Rotterdam.

Winnaars KNLTB Jaarprijzen 2016

Tennis Vereniging Carolus in Helmond en verenigingsvrijwilliger Geert-Jan van Dijken van tennisvereniging ULTC Iduna in Utrecht zijn in 2016 uitverkozen tot respectievelijk KNLTB ‘Vereniging van het Jaar’ en ‘Verenigingsvrijwilliger van het Jaar’.

TV Carolus Helmond
De KNLTB waardeert TV Carolus Helmond vooral omdat de club op zo veel verschillende terreinen initiatieven neemt en zich niet alleen bewust is van zijn sportieve, maar ook zeker van zijn maatschappelijke rol in Helmond en omstreken. 

\Bij Carolus moet iedereen zich thuis kunnen voelen, ongeacht tennisniveau, leeftijd en achtergrond. Er zijn legio mogelijkheden voor jeugd, ouderen en fanatieke tennissers, maar ook voor iets als Carolus Next!, het jeugdbestuur van de vereniging waarin jongeren de ruimte krijgen om zich met het beleid van de club bezig te houden. Leden die zich echt thuis voelen, blijven veelal lid en in Helmond blijkt dat wel. In de afgelopen jaren is het aantal leden hard gegroeid naar een totaal van ongeveer 900, waardoor uitbreiding van het aantal banen een wens is van de club.

Zo’n bloeiende vereniging kan ook maatschappelijk zijn steentje bijdragen en dat beseft Carolus terdege. Zo biedt de club in samenwerking met stichting JIBB schoolkinderen de kans kennis te maken met tennis, kunnen de faciliteiten van het park breder worden gebruikt dan alleen voor tennis en zet Carolus tevens in op duurzaamheid, onder meer met ledverlichting en inzameling en hergebruik van ballen en kleding. Carolus  toont aan dat door initiatief te nemen en hard te werken zowel de sportieve als de maatschappelijke betekenis van een tennisvereniging heel groot kan zijn. 

Geert-Jan van Dijken
De KNLTB bewondert Geert-Jan met name om zijn vermogen om op een grote club als ULTC Iduna toch iedereen zich welkom en gewaardeerd te laten voelen. Een ‘superverbinder’, zo noemen ze hem bij zijn club. Toen hij tien jaar geleden op zijn 25ste toetrad tot het bestuur van Iduna, was al duidelijk dat zoveel mogelijk mensen samenbrengen om ze allemaal te laten genieten van tennis, voor hem vanzelfsprekend is. Door zijn maatschappelijke bevlogenheid ligt het voor hem voor de hand dat tennissers van alle niveaus, maar ook rolstoeltennissers, vluchtelingen en kinderen die vallen onder Jeugdzorg de ruimte en aandacht krijgen om in een prettige sfeer te sporten. En in de weinige uren die hij nog over heeft zit hij veel aan de telefoon om alle competitieteams weer compleet en sterk te krijgen voor het komende seizoen en verdiept hij zich in alle plannen van de KNLTB. Het vermogen van Geert-Jan om zichzelf volledig weg te cijferen en vooral de club en zoveel mogelijk verschillende mensen centraal te stellen, is indrukwekkend. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.